Záhady a tajemno | Duch Hanse Hagena v Malé Americe

Duch vojína Hanse Hagena bloudí v dole Malá Amerika

Mezi Karlštejnem a Mořinou, ve štolách, které známe pod jmény Velká Amerika a Malá Amerika údajně bloudí fantom jménem Hans Hagen. Údajně se zde čundrákům a trampům ztrácely věci, mnoho z nich prý slýchá ledový smích a kroky, avšak nikdo nikdy nikoho neviděl: pouze na místech, kam se běžný člověk nedostane vídali postavu, která evidentně nepatřila ničemu živému

Duch Hanse Hagena v dole Malá Amerika

Dodnes živá legenda o Hansi Hagenovi má několik variant, kterou si místní lidé vypravují, říká, že vojín Hans Hagen zůstal po válce žít jako psanec ve spleti štol a podzemních chodeb právě nedaleko lomu Malá Amerika na Berounsku. Hans Hagen by měl být duch německého vojáka, který jako jediný z jednotky německé armády přežil útok partyzánských jednotek. Říká se, že nakonec v těchto místech zešílel a někde hluboko v nitru skal zemřel. Od té doby tu údajně jeho duch obchází, střeží své podzemí a trestá opovážlivé návštěvníky. Takovému člověku se údajně přihodí v podzemí nějaké neštěstí, nebo do roka onemocní či zemře.

Řada svědků zažila setkání s duchem vojína Hanse Hagena

Řada svědků zažila na vlastní kůži ve štolách Malé Ameriky a v přilehlém okolí situace, nejdou logicky vysvětlit. Za všechny lze jmenovat dvě studentky z Liberecka, které si udělaly výlet na Berounsko a v jedné ze štol z legrace vyzvaly Hagena, aby se jim ukázal. Avšak sotva to ale dořekly, uslyšely, jak se k nim z hlubin chodeb něco velmi rychle blíží těžkými kroky, doprovázené dýchavičným funěním. Obě studentky se však samozřejmě polekaly a raději co nejrychleji utekly.

Táboření poblíž dolu Malá Amerika si vyžaduje silné nervy a odvahu zažít neskutečné

Rovněž tak i skupinka trampů, která rozbila svůj tábor u vchodu do štoly Modlitebna poblíž dolu Malé Ameriky se prý setkala s Hansem Hagenem. Navečer, kdy jeden z trampů zavolal směrem k lomu na Hanse Hagena, ať se k nim jde ohřát k ohni, k jejich úžasu po těchto jeho slovech začalo ze štoly vystupovat cosi, co mladíci popsali jako modravý, světélkující plyn, který se k nim pomalu blížil. I v tomto případě vzali samozřejmě zúčastnění raději nohy na ramena.

I jiná skupinka čundráků se vydala tábořit poblíž Malé Ameriky a dva své kamarády vyslali pro vodu ke studánce do jedné ze štol.

Setkání s duchem Hanse Hagena v dole Malá Amerika

Kamarádi se vyšplhali přibližně do dvacetimetrové výšky, kde se nacházela prostorná galerie. Vydali se samozřejmě dál, kdy odbočili do jedné z bočních rozlehlých štol, kde měla být studánka : její stěny poté, co k ní došli vypadala, jakoby snad ronila slzy. Nad studánkou visel kus rezavé kolejnice a vedle ní železná tyč a oběma trampům bylo jasné, že se jedná o „zvon“, o kterém se vypráví, že kdo na něj zazvoní, přivolá ducha zesnulého Hanse Hagena. Jeden z trampů údajně na kolejnici opět z legrace železnou tyčí uhodil, aby svému bázlivějšímu kamarádovi ukázal, že duchové skutečně neexistují. Kolejnice vydala hluboký tón, který se odrážel dlouho v podzemních chodbách. Sotva však dozněl, ozvaly se zvuky, při kterých doslova mrzla krev v žilách : odněkud z chodeb se blížily kroky a naprosto zřetelně bylo slyšet čvachtání vody a bláta, skřípění písku a kamenů a zrychlený dech, kterak někdo chodbami směrem k trampům pospíchal.

Pokud se rozhodneme provokovat temné síly či duchy zemřelých, musíme počítat s následky

Ač si oba přátelé mysleli, že si z nich dělají kamarádi legraci, v rychlosti se vydali na cestu zpět a svůj zážitek jim vyprávěli s tím, že se jednalo o nejapný vtip : Jaké bylo ovšem jejich zjištění, že se od ohně žádný z jejich přátel nevzdálil. Vydali se tedy všichni zpět na místa v lomu a všichni zúčastnění zcela jasně opět slyšeli kroky a zahlédli stín podobný lidské postavě – nyní už všichni věřili, že se v lomu Malá Amerika skrývá přinejmenším něco záhadného.

Pro duchy z podzemí tak, jak se zdá, platí to samé, co pro ostatní fantomy : Nachází-li se lidé v nesnázích, lze je je žádat o pomoc, pokud je však zbytečně provokujeme, může se toto jednání velmi nepříjemně vymstít.

Průměr: 2 (hlas)
Jak často čtete horoskopy ?:

style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6557227008945158"
data-ad-slot="2144181454"
data-ad-format="link">