UFO - existuje reálné vysvětleni únosů člověka UFO ?

 

Fotografie zářícího UFO z USA | Horoskopyzdarma.cz

Fenomén únosů UFO, takzvaný únosový fenomén,  se pokusil vysvětlit na základě zasutých vzpomínek profesor kalifornské Státní univerzity. Třebaže nakonec sám svou teorii o fenoménu únosů UFO revidoval, mnozí se snaží únosy člověka mimozemšťany z UFO vysvětlovat jeho teorií i nadále.

 


 

UFO a fenomén únosu člověka UFO se pokusil překvapivou teorií vysvětlit známý kalifornský vědec 

Na první pohled překvapující a názorné vysvětlení únosového fenoménu pochází od jazykovědce Dr. Alvina Lawsona z kalifornské Státní univerzity : Nepokládal původně zážitky unesených jedinců za nic jiného než traumatické vzpomínky na vlastní zrození, které uvízly v podvědomí.

Teorie vysvětlení UFO a fenoménu UFO na základě zasutých zážitků z podvědomí

Shody se skutečně přímo nabízejí : „ Oběť únosu UFO se dostává z noci do zářivě osvětleného prostoru. Její pocity a emoce se mění, což se nepochybně děje i při prvním spatření světla tohoto světa“. Po porodu se logicky pokračuje lékařským vyšetřením,které za normálních okolností provádí gynekolog, zde však naopak zvláštní malé bytosti s nadměrně velkými hlavami - nepřipomínají vzhledem nápadně embrya ?

Fenomén únosu UFO vysvětluje vědec jako vzpomínky na vlastní porod

Přes mnoho zajímavých paralel s „nultou hodinou" našeho života se však mnohé prostě a jednoduše neshoduje. Jako v mnoha případech je i zde zakopaný pes právě v detailu: Křehkým malým tvorem není unesený člověk ve své domnělé roli novorozence, nikoli, tento part záleží v líčeních únosů UFO zásadně únoscům. Lékaři a sestry na porodním sále nám stěží v prvních minutách našeho života připadají nějak obzvlášť malí. Proč tedy dochází k tomuto přímo strašidelnému posunu, k přenosu tvaru plodu na cizí výzkumníky, kteří jsou navíc s ohromující pravidelností popisováni jako tvorové s šedou pokožkou !

 

 Oběti únosu UFO často popisují stav beztíže a bezmoci se pohnout

Oběti únosu UFO rovněž nezřídka hovoří o nepopsatelném pocitu beztíže, který prožívají na palubě kosmické lodi. Při porodu je organismus novorozence po oddělení od matčina těla náhle naplno vystaven účinkům zemské přitažlivosti ! Lawsonova hypotéza o porodním traumatu dokonale paradoxně mění řadu aspektů reálného porodu v jejich opak, aby dokázala tímto způsobem vyřešit problém únosu. A až zcela ponecháváme stranou to, že zůstává dlužna vysvětlení mnoha podstatných průvodních stavů a jevů - například světelných úkazů na obloze, pozoruhodných stop na zemi po přistání a záhadných jizev a ranek od vpichu na tělech oběti. Proto i sám Dr. Lawson ustoupil od své základní myšlenky. V současnosti pokládá únosy za většinou reálné události. Týká se to i setkání několika svědků s oněmi záhadnými malými „kříženci" člověka a „těch odjinud ?!"

Průměr: 3.5 (2 votes)
Jak často čtete horoskopy ?:

style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6557227008945158"
data-ad-slot="2144181454"
data-ad-format="link">