Astrologie a horoskopy | Astrologie a horoskopy zdarma

Horoskopy zdarmaAstrologie a horoskopy fascinují člověka od dob prvních Chaldejců, avšak astrologie, jako zájem o hvězdy a dění na obloze, patří mezi fenomény, které lidstvo provází  odněpaměti. Astrologie vznikla v Babylonii sestavením prvního katalogu hvězd okolo roku 1800 před Kristem a je to právě astrologie, která vděčí za vznik oblasti, která s Evropou nemá pranic společného.


 

Astrologie a horoskopy v dějinách lidstva a astrologie v mezinárodním dějinném kontextu

 

Astrologie se spolu s horoskopy vyvíjela na pozadí mnoha dějinných zvratů a historických událostí, které měly vliv na vývoj mnoha národů.

První podmínkou k ovládnutí astrologie je samozřejmě pochopení horoskopu. Česká astrologická škola, představovaná badateli vzdělanými v klasické i moderní literatuře, která se nikdy nelekala vyjádření samostatného úsudku, se dnes nachází na světové úrovni. V astrologii, obvzvláště v astrologii české, je určitý astrologický fenomén studován na řadě příkladů z praktického života - moderní astrologické bádání klade důraz právě na praktickou stránku a následně porovnávání s daty uvedenými v historickém astrologickém kontextu.

Horoskopy a astrologie jsou dva související pojmy, které bez sebe nemohou významově existovat

Není pravdou, že se astrologií a horoskopy se zabývají pouze šarlatáni - je důležité si uvědomit, že právě tito šarlatáni se nacházejí v mnoha různých oborech. Astrologie je věda zkoumající souvztažnosti a obdoby mezi děním biologickým a kosmickým. Tyto obdoby jsou založeny na stovkách generací lidských pozorování. Pozorování a zkušenost tisíciletí dokazuje, že za určitých nebeských konstelací se dějí určité událoati u jednotlivců i národů, ba dokonce i v neživé přírodě. Jako přesní pozorovatelé se neptáme proč se tak děje, nýbrž zkoumáme jak a kdy se co děje. Vše ostatní náleží do oblasti metafyzických otázek. Astrologie je velmi přesná věda, neboť se opírá o zkušenosti a pozorování podobně, jako ostatní přírodní vědy. Astrologie je věda o determinaci duše a naší životní síly, tak jako anatomie, myšlení

 

Průměr: 3.2 (hlasů)
Jak často čtete horoskopy ?:

style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6557227008945158"
data-ad-slot="2144181454"
data-ad-format="link">